MatchMe Kunde

En haug med roser

Hva innebærer det å bli MatchMe kunde?

MatchMe kunde er du når du ansetter meg til å finne kanddiater som kan passe til deg og introduser disse til deg hvis jeg ser at dert er en match. Du kan kjøpe matchmaking for en måned, eller du kan velge å bli MatchMe kunde og da inngå et samarbeid med meg over tid. Når du er MatchMe kunde leter jeg for deg internet en gang i uken, og du kan også bestille ekstern leting til superpris. Du får også 3 måneder med ekstern leting inkludert i prisen. 

Hva er forskjellen på intern og ekstern leting? 

Hver Onsdag går jeg gjennom databasen min og ser på de nye kandidatene som har dukket opp siden sist. Disse matcher jeg så med alle mine matchmakingkunder eller MatchMe kunder.  Nye kandidater blir registrert enten ved at de registrerer seg etter et møte med meg når jeg har kontaktet dem, eller ved at de selv registrerer seg fordi noen har fortalt dem om meg eller de har funnet meg på egenhånd.

Når jeg leter eksternt (utenfor databasen min) etter kandidater, går jeg direkte etter menn som kan passe til en spesifikk kunde. Da altså en Matchmakingkunde (som har bestilt ekstern matching i en eller flere måneder) eller en MatchMe kunde med ekstern leting som tillegg.  Jeg leter for hver kunde i de antall timene kunden min har betalt meg for å lete. Via mine nettverk og nettverkene mine sine nettverk.  

De kandidatene jeg så finner blir lagret i systemet og kvalitetsikret. Jeg har intervju med dem og blir godt kjent med dem slik at jeg forstå hva de er ute etter. Når jeg ser at de er bra så ser jeg om de er en match med kunden jeg lette etter kandidat til, hvis ikke så ser jeg om de matcher med en annen kunde bedre.  

Kjenner du at dette er noe du kunne tenke deg å lære mer om og få priser på så booker du et uforpliktende informasjonsmøte med meg her: