Søk
  • Ane

Hvordan det å jobbe med andres tankesett, fikk meg til å endre mitt.



Når du jobber som matchmaker bruker du 80% av arbeidstiden din på å lytte til hvordan andre mennesker tenker. Vi kan si hva vi vil, men hvordan vi tenker påvirker hvem vi er og hvordan vi har det. Det å se hvilke tanker andre har og hvorfor gjør noe med en. For meg har det endret mitt eget tankesett om meg selv og andre. I denne artikkelen vil jeg fortelle litt hvorfor.


Når du er singel har du visse tanker om hva en partner bør inneha, men også hva du må inneha for å få en viss partner. Det er nok den største grunnen til at veldig mange single venter med å lete etter en partner før de føler at de kan levere.


Tankene vi har om oss selv handler om det vi ser at andre ønsker seg. Der vi har blitt valgt bort er det lett å begrunne det ut i fra hva vi ser og tenker og tror.


Når du da som matchmaker får innblikk i at det ikke stemmer helt med virkeligheten så gjør det noe med deg. På en positiv måte.


Det handler som regel ikke om utseende eller økonomi. Det handler om holdninger og væremåte.